Langs deze weg vinden wij het onze plicht om iedereen te waarschuwen de COVID 19 sneltesten welke in Nederland worden aangeboden, niet te gebruiken.

Deze testen zijn onbetrouwbaar en het gebruik kan leiden tot gevaarlijke situaties. Bijvoorbeeld wanneer de test ten onrechte een negatieve uitslag geeft.

Hieronder de tekst hierover vanuit het OMT (Outbreak Management Team) naar de regering. Experts binnen dit team hebben alle in Nederland verkrijgbare testen uitgebreid onderzocht:

3.1 Sneltesten In reactie op de groeiende behoefte naar wereldwijde testcapaciteit tijdens de SARS-CoV-2-pandemie wordt een toenemend aantal zogenaamde point-of-careantilichaamtesten (sneltesten) aangeboden. Deze worden gebruikt om zowel binnen als buiten een laboratoriumsetting via een snelle bepaling (10-30 minuten) van de aanwezigheid van antilichamen tegen SARS-CoV-2 te onderzoeken of iemand een actieve infectie heeft met SARS-CoV-2 of een infectie heeft doorgemaakt. Een groep van deskundigen heeft verschillende sneltesten onderzocht op betrouwbaarheid en inzetbaarheid voor de Nederlandse situatie. Momenteel is geen van de 16 onderzochte sneltesten voor antilichaamdetectie geschikt bevonden voor individuele patiëntendiagnostiek. Het OMT stelt dat de sensitiviteit en/of de specificiteit van de nu beschikbare sneltesten onvoldoende zijn voor toepassing in de patiëntendiagnostiek.

Bovenstaande is dan ook de reden dat - zoals wij al eerder hebben gemeld - Testjezelf.nu BV en Dutch Diagnostics BV deze testen niet zullen aanbieden aan onze professionele klanten. Pas zodra er bewezen veilige en betrouwbare sneltesten beschikbaar zijn, zullen deze worden aangeboden tegen kostprijs.